Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Dla podmiotów gospodarczych

Zapraszamy do śledzenia aktualności Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Naszej Gminie. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Więcej o: Aktualności

demo270

Misją Zakładu jest utrzymywanie i dobre zarządzanie mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Terespol poprzez prowadzenie działalności usługowej na rzecz Gminy. Wszystkich tych, którzy chcieliby bliżej poznać specyfikę i zakres naszej działalności zapraszamy do śledzenia zawartości tego działu.

Więcej o: Działalność

EKO-BUG Spółka z o.o.

Kobylany, ul. Słoneczna 7

21-540 Małaszewicze

tel.: (83) 375 15 39

fax.: (83) 375 15 35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Łomazy
O/Terespol nr:

87 8037 1021 6801 1598 3000 0010
NIP: 537-19-65-148
REGON: 030222473
KRS: 0000009461
pogotowie wod-kan: 605 431 429
godz. otwarcia biura: pn.-pt. 7.30 - 15.30

Więcej o: Obsługa klientów

demo270

Witamy w dziale ofertowym naszego Zakładu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zakresem oferowanych przez nas usług, które podzielone zostały na usługi dedykowane przedsiębiorstwom i odbiorcom prywatnym. Zapraszamy do współpracy!

Więcej o: Oferta

 • Odśnieżanie ulic.
 • Wykonywanie przyłączy.
 • Sprzedaż: piasku i żwiru, pojemników na odpady.
 • Wynajem: sprzętu rolniczego i budowlanego.
 • Wynajem autobusu (45 miejsc).

Więcej o: Dla podmiotów gospodarczych

 • Odśnieżanie ulic.
 • Wykonywanie przyłączy.
 • Sprzedaż: piasku i żwiru, pojemników na odpady.
 • Wynajem: sprzętu rolniczego i budowlanego.
 • Wynajem autobusu (45 miejsc).

Więcej o: Dla klientów indywidualnych

EKO_BUG

Całe grono pracowników Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Naszej Gminie pracuje na dobry wizerunek naszej firmy. Kładziemy również nacisk na to, aby całość symboliki stosowanej przez nasze przedsiębiorstwo była estetyczna i spójna. W niniejszym dziale znajdziecie Państwo elementy identyfikacji wizualnej naszego Zakładu.

Więcej o: Identyfikacja wizualna

Zapraszamy do działu poświęconego gospodarce wodnej i ściekowej. Poznaj pełen zakres naszych działań związanych z wodą i ściekami. Przekonaj się, że jesteśmy firmą służącą swoim mieszkańcom nie tylko świadcząc usługi komunalne.

Więcej o: Woda i ścieki

Wodociągi

Obecnie wodociąg komunalny ma 102 km długości, a łączna długość przyłączy wynosi 44 km.
Wodę do sieci dostarcza gminne ujęcie wody w Koroszczynie o wydajności 4 800 m3 na dobę. Dwa odwierty czerpią z głębokości 340 m wodę o znakomitych parametrach jakościowych (jest to woda jurajska, a więc o wieku ponad 50 mln lat). Z ujęcia zaopatrywany jest w wodę także kilka wsi w sąsiednich gminach Zalesie i Kodeń.

Więcej o: Dostarczanie wody

Od 1 lipca 2013 r. w całym kraju, obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W niniejszym dziale znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje związane z tematyką gospodarowania odpadami, w szczególności o opłatach, odbiorach, segregacji.

Więcej o: Sprzątanie i odpady

Procedura uzyskania zezwolenia

na przyłącze wody i kanalizacji

1. W celu uzyskania warunków a na wykonanie przyłącza wody / kanalizacji należy dokonać następujących czynności:
2. Wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych zasilania w wodę / odprowadzania ścieków do EKO-BUG Sp. z o.o w Kobylanach ul Słoneczna 7.
Do wniosku należy załączyć:
1. Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500,
2. Akt własności działki (akt notarialny lub aktualny wypis z rejestru gruntów).
3. Zgodę właścicieli sąsiednich działek na wejście w ich teren (w wykonania prowadzenia przyłączy przez sąsiednie działki),
4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (sąsiednie działki) na cele budowlane w przypadku takiej potrzeby.
5. Po zapoznaniu się z dokumentacją EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach wydaje warunki techniczne zasilania w wodę/odprowadzania ścieków,
6. Zainteresowany na tej podstawie zleca wykonanie projektu technicznego uprawnionemu projektantowi wod – kan,.
7. Projekt ten po uzgodnieniu w ZUDP w Białej Podlaskiej musi zostać zaopiniowany przez EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach.
8. Wydane uzgodnienie jest podstawą do rozpoczęcia prac podłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej ściśle wg uzgodnionego projektu.
9. Przyłącz wodociągowy / kanalizacyjny powinien być wykonany przez osobę lub firmę do tego upoważnioną.
10.Przed rozpoczęciem wykonania przyłącza, wykonawca zgłasza termin
jego wykonania do EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach.
11.Wcinka do rurociągu musi być wykonana pod nadzorem EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach.
12.Wykonane przyłącza należy zgłosić do odbioru technicznego w trakcie wykonawstwa, na otwartym wykopie.
13.Wykop należy zasypać po dokonaniu odbioru technicznego i naniesieniu dokładnej inwentaryzacji powykonawczej. Teren zewnętrzny posesji należy przywrócić do stanu pierwotnego.
14.Na trasie przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego należy pozostawić niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu szerokości 2,0 m.
15.Naprawy ewentualnych szkód, wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywania robót instalacyjnych dokona na własny koszt właściciel nieruchomości, do której doprowadzane są przyłącza.
Warunki są ważne 2 lata od daty wydania.

Więcej o: Usługi budowlane

Logo Spółdzielni Socjalnej FADO

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji