EKO-BUG Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Koroszczynie”

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez obniżenie kosztów zużywanej energii.

Planowane efekty: zdolność wytwarzania energii z dwóch nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – 79,8 MWhe/rok.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych -26,52 tony równoważnika CO2/rok.

 

Wartość projektu: 579 864,81 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 212 145.65 PLN

Spółka EKO - BUG świadczeniem usług komunalnych na terenie gminy Terespol. Firma EKO - BUG - jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gminy Terespol, została zarejestrowana 29 maja 1998 roku ( Załącznik nr 5). Jest to pierwsza spółka komunalna w gminie. Jej powstanie, na bazie przekształconego Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy, determinowane było chęcią rozwoju firmy komunalnej, która swoje usługi mogłaby świadczyć na terenie również innych jednostek terytorialnych. Taką możliwość zawarto w statucie spółki jednocześnie określając zakres działania firmy. Spółka prowadzi w gminie działalność w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie użyteczności publicznej .