Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

PUNKTY  SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY TERESPOL

Lebiedziew

obok składowiska odpadów w Lebiedziewie

 

 

Godziny przyjęć odpadów: poniedziałek-piątek

w godz. 8:00 - 15:00

 

- papier ;

- tworzywa sztuczne;

- opakowania wielomateriałowe

- szkło;

- metale;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

- przeterminowane leki i chemikalia;

- zużyte baterie i akumulatory,

- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,  odpady: kuchenne, z upraw, ogrodów, sadów;

- popiół, budowlane i rozbiórkowe

-wielkogabarytowe;

-opony;

Kobylany

ul. Ceglana w Kobylanach (obok Spółki Eko-Bug)

Godziny przyjęć odpadów: poniedziałek-piątek

w godz. 8:00 – 17:00

oraz

w każdą sobotę

w godz.8:00-13:00;

- papier ;

- tworzywa sztuczne;

- opakowania wielomateriałowe

- szkło;

- metale;

- popiół;

Małaszewicze Duże

skrzyżowanie ul. Północnej i ul. Wspólnej

 

- popiół;

Małaszewicze Małe

skrzyżowanie ul. Zastawek i ul. Warszawskiej

 

- popiół;

Małaszewicze

ul. Podleśna i ul. Leśna ( w sąsiedztwie przepompowni ścieków sanitarnych);

- ul. Kolejarzy 17/ul. Kolejarzy 15, ul. Kolejarzy 13;

 

 

- popiół;

Łobaczew Duży

ul. Spółdzielcza (w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej)

 

- popiół;

 

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmują wyłącznie odpady posegregowane wytworzone w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Terespol. Punkt selektywnej zbiórki odpadów może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że nie powstały na nieruchomości, na której mieszkają mieszkańcy.

Logo Spółdzielni Socjalnej FADO

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji