Spółka Eko-Bug informuje, iż dnia 01.08.2023 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Terespol.

 

Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Terespol *

(w okresie od 01.08.2023 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena wody w zł/m3

3,45 zł

3,73 zł

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

4,85 zł

5,24 zł

 Cena za odprowadzanie ścieków - gm. Terespol*

(w okresie od 01.08.2023 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena ścieków w zł/m3

5,71 zł

6,17 zł

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 

4,91 zł

 

5,30 zł

 

*na podstawie zatwierdzonej dnia 28.05.2021 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Terespol

 INFORMACJA

 Spółka Eko-Bug informuje, iż dnia 01.08.2022 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Terespol.

 Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Terespol *

(w okresie 01.08.2022-31.07.2023 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena wody w zł/m3

3,40

3,67

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

4,85

5,24

 

 Cena za odprowadzanie ścieków - gm. Terespol*

(w okresie 01.08.2022-31.07.2023 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena ścieków w zł/m3

5,63

6,08

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 

4,86

 

5,25

*na podstawie zatwierdzonej dnia 28.05.2021 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Terespol

Spółka Eko-Bug informuje, że od dnia 01.07.2021 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Zalesie.

Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Zalesie *– (w okresie 01.07.2021-30.06.2022 r.):

 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena wody w zł/m3

2,72

2,94

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 1,61

 1,74

 

Cena za odprowadzanie ścieków - gm. Zalesie* –  (w okresie 01.07.2021 do 30.06.2022 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena ścieków w zł/m3

4,97

5,37

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 

1,59

 

1,72

 

*Na podstawie zatwierdzonej dnia 28.05.2021 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalesie

 

Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Spółce Eko-Bug Sp. z o.o. w Kobylanach taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Zalesie, która obowiązywać będzie w najbliższych trzech latach.

Zatwierdzona taryfa przedstawia się następująco:

Wysokość cen i stawek opłaty za dostarczanie wody (cena netto)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena wody w zł/m3

2,72

2,76

2,80

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 1,61

 1,63

 1,66

 

Wysokość cen i stawek opłaty za odprowadzanie ścieków (cena netto)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena ścieków w zł/m3

4,97

5,05

5,15

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 1,59

 1,59

 1,59

Dla porównania obowiązujące obecnie stawki wynoszą odpowiednio:

-  za wodę 2,55 zł/m3 , abonament miesięczny 1,50 zł;

-  za ścieki 4,79 zł/m3, abonament miesięczny 1,50 zł.

Nowa taryfa obowiązywać będzie od 1 lipca 2021 r.