TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ ORAZ ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TERESPOL