„Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn.

„Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Koroszczynie".

 

  • Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 40 kWp na terenie oczyszczalni ścieków firmy EKO-BUG Sp. z o.o., działka nr 986/4 obręb ewidencyjny Koroszczyn , działka nr 215/2 obręb ewidencyjny Kobylany , gmina Terespol, woj. lubelskie.
  • Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 40 kWp na terenie ujęcia wody (SUW) firmy EKO-BUG Sp. z o.o. działki nr 438/6 i 439/3 obręb ewidencyjny Koroszczyn , gmina Terespol, woj. lubelskie.

EKO-BUG Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Koroszczynie”

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez obniżenie kosztów zużywanej energii.

Planowane efekty: zdolność wytwarzania energii z dwóch nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – 79,8 MWhe/rok.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych -26,52 tony równoważnika CO2/rok.

 

Wartość projektu: 579 864,81 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 212 145.65 PLN