Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach użytności publicznej na stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Koroszczynie.