Urząd Gminy Terespol informuje, że uchwałą Rady Gminy Terespol Nr XI/126/29 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r., poz. 6567 ) zostały uchwalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) za odpady zbierane w sposób selektywny – 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


O wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w bieżącym roku właściciele nieruchomości otrzymają stosowne zawiadomienie.
Zobowiązany wpłaca obliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału w kasie urzędu gminy Terespol, u Sołtysa lub na rachunek bankowy: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 tytułem: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata płatna w jest w czterech ratach:

  • I rata płatna do 15 marca br.
  • II rata płatna do 15 czerwca br.
  • III rata płatna do 15 września br.
  • IV rata płatna do 15 grudnia br.
Godziny otwarcia PSZOKw Lebiedziewie:
👆Poniedziałek, wtorek, środa 8.00 - 15.00
👆Czwartek, piątek – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (83-375-15-39 lub 601-362-806)
👆Każda pierwsza sobota miesiąca 8.00 - 13.00

Bo z nami jest fajnie 💧💦💧💧💦
Dzień Otwarty Stacji Uzdatniania Wody w Koroszczynie za nami😎🥳🥳

 

W dniu 2 października 2019 roku odbyły się spotkania w Zespole Szkół St. Wł. Reymonta w Małaszewiczach w klasie I „B” Liceum Ogólnokształcącego o profilu Straż Graniczna , oraz w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w klasie 5 „A” na których omawiane były problemy związane z narastającym deficytem wody , racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz sposobów na zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych.

            Spotkania były realizowane w ramach projekty PL-BY-UA „Czysta rzeka” , w którym jesteśmy partnerem strony białoruskiej w realizacji przedsięwzięcia wykonania oczyszczalni ścieków po stronie Białoruskiej i części kanalizacji po stronie Polskiej.

            Najbardziej aktywni uczniowie byli nagradzani upominkami ufundowanymi przez Gminę Terespol.

Klasa I „B” Liceum Ogólnokształcącego w Małaszewiczach o profilu Straż Graniczna.
Klasa 5 „A” Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach.

Dnia 8 października 2019 roku odbyły się trzy spotkania w szkołach: Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach w którym uczestniczyły klasy 6,7,8 oraz w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w  Kobylanach którym brały udział klasy 8 „B” i 8 „A” .

            Uczniowie uczestniczyli w luźnej rozmowie na temat sposobów oszczędzania wody w domach prywatnych oraz uzyskali informację o sytuacji hydrologicznej Polski , która obecnie jest wśród krajów o najmniejszych zasobach wody w Unii Europejskiej.

Klasy 6,7,8 Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach.
Klasa 8 „B” Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach.
Klasa 8 „A” Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach.