Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Spółce Eko-Bug Sp. z o.o. w Kobylanach taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Terespol, która obowiązywać będzie w najbliższych trzech latach.

Zatwierdzona taryfa przedstawia się następująco:

Wysokość cen i stawek opłaty za dostarczanie wody

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena wody w zł/m3

3,36

3,40

3,45

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 

4,79

 

4,85

 

4,85

 

Wysokość cen i stawek opłaty za odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena ścieków w zł/m3

5,51

5,63

5,71

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 

4,72

 

4,86

 

4,91

Dla porównania obowiązujące obecnie stawki wynoszą odpowiednio:

-  za wodę 3,13 zł/m3 , abonament miesięczny 4,47 zł;

-  za ścieki 5,37 zł/m3, abonament miesięczny 4,63 zł.

Nowa taryfa obowiązywać będzie od lipca br.

Spółka Eko-Bug informuje, że od dnia 26.07.2020 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Zalesie.

  • Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Zalesie *-(26.07.2020-25.07.2021 r.):
lP. Grupa odbiorców

Stawka

netto
Stawka brutto
1. Wszyscy odbiorcy - dostawa wody-cena w zł/m3 2,55 2,75
2. Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc 1,50 1,62
  • Cena za odprowadzanie ścieków - gm. Zalesie * - (od 26.07.2020 do 25.07.2021 r.):

lP. Grupa odbiorców

Stawka

netto
Stawka brutto
1. Wszyscy odbiorcy - dostawa wody-cena w zł/m3 4,79 5,17
2. Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc 1,50 1,62

*Na podstawie zatwierdzonej dnia 27.06.2018 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalesie

Spółka Eko-Bug informuje, że od dnia 20.07.2020 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Terespol.

  • Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Terespol *-(20.07.2020-19.07.2021 r.):
lP. Grupa odbiorców

Stawka

netto
Stawka brutto
1. Wszyscy odbiorcy - dostawa wody-cena w zł/m3 3,13 3,38
2. Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc 4,47 4,83
  • Cena za odprowadzanie ścieków - gm. Terespol * - (od 20.07.2020 do 19.07.2021 r.):

lP. Grupa odbiorców

Stawka

netto
Stawka brutto
1. Wszyscy odbiorcy - dostawa wody-cena w zł/m3 5,37 5,80
2. Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc 4,63 5,00

*Na podstawie zatwierdzonej dnia 27.06.2018 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Terespol