Spółka Eko-Bug informuje, że od dnia 26.07.2020 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Zalesie.

  • Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Zalesie *-(26.07.2020-25.07.2021 r.):
lP. Grupa odbiorców

Stawka

netto
Stawka brutto
1. Wszyscy odbiorcy - dostawa wody-cena w zł/m3 2,55 2,75
2. Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc 1,50 1,62
  • Cena za odprowadzanie ścieków - gm. Zalesie * - (od 26.07.2020 do 25.07.2021 r.):

lP. Grupa odbiorców

Stawka

netto
Stawka brutto
1. Wszyscy odbiorcy - dostawa wody-cena w zł/m3 4,79 5,17
2. Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc 1,50 1,62

*Na podstawie zatwierdzonej dnia 27.06.2018 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalesie

Spółka Eko-Bug informuje, że od dnia 20.07.2020 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Terespol.

  • Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Terespol *-(20.07.2020-19.07.2021 r.):
lP. Grupa odbiorców

Stawka

netto
Stawka brutto
1. Wszyscy odbiorcy - dostawa wody-cena w zł/m3 3,13 3,38
2. Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc 4,47 4,83
  • Cena za odprowadzanie ścieków - gm. Terespol * - (od 20.07.2020 do 19.07.2021 r.):

lP. Grupa odbiorców

Stawka

netto
Stawka brutto
1. Wszyscy odbiorcy - dostawa wody-cena w zł/m3 5,37 5,80
2. Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc 4,63 5,00

*Na podstawie zatwierdzonej dnia 27.06.2018 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Terespol

 

Zmień swoje nastawienie

Woda deszczowa to cenny zasób. Zatrzymując ją u siebie zyskujesz bezpłatne źródło wody, poprawiasz środowisko, swoje zdrowie i pomagasz zapobiegać powodziom i suszom.
 

Zachowaj zróżnicowaną, rodzimą roślinność

Roślinność zatrzyma wodę deszczową na liściach i wyparuje jej nadmiar do atmosfery, poprawiając mikroklimat i Twoje zdrowie.
 

Umieszczaj ciągi komunikacyjne powyżej roślinności

W czasie deszczu chodniki się nie zapiaszczą, a spływająca z nich woda zasili zieleń, obniżając koszty podlewania.
 

Zbiorniki naziemne

Gromadzą spływającą z dachu wodę, którą można wykorzystać do podlewania ogródka lub prac technicznych.
 

Zaplanuj oczka wodne

Urozmaicą krajobraz i przechwycą nadmiar wody z działki
 

Zachowaj nierówności terenu

Naturalne zagłębienia urozmaicą krajobraz i spowolnią odpływ wody opadowej, zatrzymując ją na Twojej działce.
 

Nie utwardzaj parkingów i podjazdów

Kratka trawnikowa, czy luźno ułożone płyty umożliwią wsiąkanie wody w grunt i zapobiegną jej niekontrolowanemu spływaniu i podtopieniom.
 

Zaplanuj zielony dach

Dostosowany do konstrukcji budynku dach roślinny zatrzyma większość opadu, zmniejszy koszty ogrzewania i klimatyzacji, poprawi estetykę i bioróżnorodność.
 

Zbiorniki podziemne

Wodę z dachów, podjazdów, parkingów, można ponownie wykorzystać gromadząc ją w zbiornikach podziemnych.
 

Stosuj rośliny do doczyszczania wody

Jeżeli odprowadzasz wodę deszczową do wód powierzchniowych, pozwól jej przepłynąć przez podmokły teren pokryty roślinnością, która ją doczyści.
 
Źródło: https://deszczowka.info/dobre-praktyki/#.WvFXaLjwAVQ