Świat bez kobiet, byłby jak ogród bez kwiatów.
Pierre de Brantome

Drogie Panie,
abyście zawsze czuły się piękne, kochane i doceniane.

Niech każdy dzień będzie dla Was okazją do odkrywania swoich talentów i rozwijania potencjału.

Męska cześć spółki Eko - Bug sp. zo.o.

 

Woda z ujęcia w Koroszczynie pobierana jest z dwóch studni z głębokości 340m z podziemnych  pokładów wodonośnych z okresu Jury. Głębokość położenia tych wód, zapewnia im całkowite odizolowanie od wpływów działania na nie czynników zewnętrznych, a jednocześnie w sposób naturalny nasyca ją minerałami i związkami obecnymi na tej głębokości. Wydobyta woda na ujęciu przechodzi dodatkowo przez złoża filtracyjne z halcedonitu ( warstwy żwiru o różnej granulacji) i za pomocą rurociągów trafia do odbiorców. 

Woda jest obligatoryjnie, okresowo badana, dodatkowe poza obowiązującymi  na zlecenie administratora sieci wodociągowej badania przeprowadzane są   przez niezależne, akredytowane, laboratoria. Badania, ostatnio przeprowadzone przedstawiają zawartość składników mineralnych zawartych w wodzie wydobytej z ujęcia w Koroszczynie, a w celu weryfikacji porównaliśmy zawartość minerałów z trzema wodami, butelkowymi zakupionymi w sklepie.

UWAGA! Gabaryty są przyjmowane na PSZOK Lebiedziew w godzinach otwarcia wysypiska (poniedziałek - piątek: godz. 8-15, 1 sobota miesiąca: 9-13).