Drodzy mieszkańcy Gminy Kodeń

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne oraz w związku z rozwijającą się w kraju sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus)

informujemy mieszkańców gminy, że dnia 4 kwietnia 2020 r. nieczynny będzie

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kodniu I.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 

                                       Wójt Gminy Kodeń

                                       Jerzy Troć

Spółka Eko- Bug informuje, że od dnia 26.07.2019 r. nastąpiła zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Zalesie.

 

Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Zalesie * -(26.07.2019 - 25.07.2020 r.):

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Wszyscy odbiorcy – dostawa wody – cena w zł/ m3

2,45

2,65

2.

Wszyscy odbiorcy – opłata abonamentowa – stawka

w zł/za odbiorcę /miesiąc

1,20

1,30

 

 

Cena za odprowadzanie ścieków – gm. Zalesie * -

(26.07.2019 - 25.07.2020 r.):

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Wszyscy odbiorcy – za odprowadzone ścieki –

cena w zł/ m3

4,69

5,07

2.

Wszyscy odbiorcy – opłata abonamentowa – stawka

w zł/za odbiorcę /miesiąc

1,20

1,30

 

* Na podstawie zatwierdzonej dnia 27.06.2018 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalesie

Spółka Eko- Bug informuje, że od dnia 20.07.2019 r. nastąpiła zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Terespol.

 

Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Terespol *- (20.07.2019-19.07.2020 r.):

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Wszyscy odbiorcy – dostawa wody – cena w zł/ m3

2,64

2,85

2.

Wszyscy odbiorcy – opłata abonamentowa – stawka

w zł/za odbiorcę /miesiąc

3,81

4,11

 

 

Cena za odprowadzanie ścieków – gm. Terespol * - (od 20.07.2019 do 19.07.2020 r.):

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Wszyscy odbiorcy – za odprowadzone ścieki –

cena w zł/ m3

5,23

5,65

2.

Wszyscy odbiorcy – opłata abonamentowa – stawka

w zł/za odbiorcę /miesiąc

4,54

4,90

 

* Na podstawie zatwierdzonej dnia 27.06.2018 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Terespol

W związku z tragiczną śmiercią dotychczasowego Prezesa EKO-Bug Wojciecha Panasiuka, Rada Nadzorcza z dniem 24 listopada 2018r. powołała Pana Bogusława Wolskiego na funkcję Prezesa Zarządu „EKO-BUG”  Sp. z o.o. w Kobylanach.
Pan Bogusław Wolski ma 42 lata, mieszka w Chotyłowie, posiada wymagane kwalifikacje do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu.
Ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Transportu na Politechnice Radomskiej. Posiada 19 letni staż pracy min. na stanowiskach technik robót elektrycznych, kierownik robót elektrycznych, podinspektor ds. infrastruktury i budynków oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych.