BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Koroszczyn