W środę 6 grudnia 2023 r. przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu informacyjno – edukacyjnym, dotyczącym prawidłowego segregowania odpadów. Zajęcia z Pszczółkami, ŚwietlikamiMróweczkami przeprowadzili: pracownik Urzędu Gminy Terespol – p. Elwira Zielińska i pracownik spółki Eko – Bug w Kobylanach, specjalizującej się w odbiorze odpadów komunalnych – p. Wiesław Kowaluk.

Podczas zajęć dzieci utrwaliły sobie zasady segregacji odpadów oraz poznały zagrożenia, wynikające z niewłaściwej gospodarki odpadami. Mogły też wykazać się wiedzą na ten temat, odpowiadając na pytania naszych gości.

Mamy nadzieję, że przedszkolaki będą na co dzień wykorzystywać tę cenną lekcję w praktyce.