Odpady od dawna są obecne w otoczeniu człowieka. Wciąż wzrastająca ich liczba negatywnie wpływa na środowisko naturalne, dlatego ważne jest, abyśmy potrafili nimi właściwie gospodarować. Segregowanie śmieci to jeden z najprostszych sposobów, dzięki któremu przyczyniamy się do ochrony środowiska.
W listopadzie w gminnych szkołach z inicjatywy Urzędu Gminy Terespol, pojawiły się kosze podzielone na różne frakcje. Chociaż mamy z nimi do czynienia nie od dziś, to jednak ciągle nie do końca jest dla nas jasne, do którego koloru powinny trafić nasze odpady. W grudniu w szkołach odbyły się spotkanie informacyjno – edukacyjne, dotyczące prawidłowego segregowania odpadów.
Zajęcia przeprowadzili: pracownik Urzędu Gminy Terespol i pracownicy spółki Eko – Bug w Kobylanach, specjalizującej się w odbiorze odpadów komunalnych. Uczniowie poznali zasady segregacji odpadów, jej zalety, a także zagrożenia dla środowiska płynące z niewłaściwej gospodarki odpadami. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, wykazali się dużą znajomością tematu.

 

GALERIA ZDJĘĆ