Spółka Eko-Bug informuje, iż dnia 01.08.2023 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Terespol.

 

Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Terespol *

(w okresie od 01.08.2023 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena wody w zł/m3

3,45 zł

3,73 zł

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

4,85 zł

5,24 zł

 Cena za odprowadzanie ścieków - gm. Terespol*

(w okresie od 01.08.2023 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena ścieków w zł/m3

5,71 zł

6,17 zł

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 

4,91 zł

 

5,30 zł

 

*na podstawie zatwierdzonej dnia 28.05.2021 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Terespol