INFORMACJA

 Spółka Eko-Bug informuje, iż dnia 01.08.2022 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Terespol.

 Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Terespol *

(w okresie 01.08.2022-31.07.2023 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena wody w zł/m3

3,40

3,67

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

4,85

5,24

 

 Cena za odprowadzanie ścieków - gm. Terespol*

(w okresie 01.08.2022-31.07.2023 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena ścieków w zł/m3

5,63

6,08

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 

4,86

 

5,25

*na podstawie zatwierdzonej dnia 28.05.2021 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Terespol