EKO-BUG Sp. z. o. o informuje, iż od dnia 31.10.2021 r. w związku z zakończeniem obowiązywania umowy na konserwację infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Zalesie, zaprzestaje obsługę i administrowanie sieci wodnej i kanalizacyjnej, przepompowni, ujęcia wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zalesie.
Dziękujemy za długoletnią współpracę i przepraszamy za utrudnienia związane z tą sytuacją.