Spółka Eko-Bug informuje, że od dnia 20.07.2020 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Terespol.

  • Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Terespol *-(20.07.2020-19.07.2021 r.):
lP. Grupa odbiorców

Stawka

netto
Stawka brutto
1. Wszyscy odbiorcy - dostawa wody-cena w zł/m3 3,13 3,38
2. Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc 4,47 4,83
  • Cena za odprowadzanie ścieków - gm. Terespol * - (od 20.07.2020 do 19.07.2021 r.):

lP. Grupa odbiorców

Stawka

netto
Stawka brutto
1. Wszyscy odbiorcy - dostawa wody-cena w zł/m3 5,37 5,80
2. Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc 4,63 5,00

*Na podstawie zatwierdzonej dnia 27.06.2018 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Terespol