Spółka Eko- Bug informuje, że od dnia 26.07.2019 r. nastąpiła zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Zalesie.

 

Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Zalesie * -(26.07.2019 - 25.07.2020 r.):

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Wszyscy odbiorcy – dostawa wody – cena w zł/ m3

2,45

2,65

2.

Wszyscy odbiorcy – opłata abonamentowa – stawka

w zł/za odbiorcę /miesiąc

1,20

1,30

 

 

Cena za odprowadzanie ścieków – gm. Zalesie * -

(26.07.2019 - 25.07.2020 r.):

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Wszyscy odbiorcy – za odprowadzone ścieki –

cena w zł/ m3

4,69

5,07

2.

Wszyscy odbiorcy – opłata abonamentowa – stawka

w zł/za odbiorcę /miesiąc

1,20

1,30

 

* Na podstawie zatwierdzonej dnia 27.06.2018 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalesie