Spółka Eko- Bug informuje, że od dnia 20.07.2019 r. nastąpiła zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Terespol.

 

Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Terespol *- (20.07.2019-19.07.2020 r.):

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Wszyscy odbiorcy – dostawa wody – cena w zł/ m3

2,64

2,85

2.

Wszyscy odbiorcy – opłata abonamentowa – stawka

w zł/za odbiorcę /miesiąc

3,81

4,11

 

 

Cena za odprowadzanie ścieków – gm. Terespol * - (od 20.07.2019 do 19.07.2020 r.):

Lp.

Grupa odbiorców

Stawka netto

Stawka brutto

1.

Wszyscy odbiorcy – za odprowadzone ścieki –

cena w zł/ m3

5,23

5,65

2.

Wszyscy odbiorcy – opłata abonamentowa – stawka

w zł/za odbiorcę /miesiąc

4,54

4,90

 

* Na podstawie zatwierdzonej dnia 27.06.2018 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Terespol