EKO-BUG Sp. z.o.o informuje, iż w związku z zakończoną przebudową technologii stacji uzdatniania wody w miejscowości Koroszczyn, w dniu 21. 03.2019 o godzinie 10:00 rozpocznie się przełączanie „starej „ technologii stacji na technologię nowo wybudowaną. Proces technologiczny przełączania, ze wszelkimi próbami nie powinien trwać dłużej niż ok 2 godziny. W dniu 19.03.2019r. Państwowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej, dokonała badań wody na nowej technologii, od czasu dokonania prób nowa technologia stacji była w ciągłym ruchu wodnym, bez podawania wody w istniejącą sieć wodociągową. Wyniki dokonanych badań, są pozytywne, woda nadaje się do spożycia. Przełączenie, teoretycznie powinno być niezauważalne dla Odbiorców, odbywać się to będzie na zasadzie odcięcia zasuwą „starej” nitki wody, i otwarciu zasuwy nitki zasilanej z nowej technologii. Dla sprawdzenia jakości wody z nowej technologii będą przeprowadzone kolejne badania wody przez Państwową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej w dniu 27.03.2019. Za wszelkie nieudogodnienia przepraszamy.