EKO-BUG Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w Koroszczynie”

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez obniżenie kosztów zużywanej energii.

Planowane efekty: zdolność wytwarzania energii z dwóch nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – 79,8 MWhe/rok.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych -26,52 tony równoważnika CO2/rok.

 

Wartość projektu: 579 864,81 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 212 145.65 PLN