EKO-BUG spółka komunalna w Kobylanach

AKTUALNOŚCI:

ZMIANA CENY WODY I ŚCIEKÓW

 INFORMACJA

 Spółka Eko-Bug informuje, iż dnia 01.08.2022 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Terespol.

 Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Terespol *

(w okresie 01.08.2022-31.07.2023 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena wody w zł/m3

3,40

3,67

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

4,85

5,24

 

 Cena za odprowadzanie ścieków - gm. Terespol*

(w okresie 01.08.2022-31.07.2023 r.):

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena netto

Cena brutto

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena ścieków w zł/m3

5,63

6,08

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 

4,86

 

5,25

*na podstawie zatwierdzonej dnia 28.05.2021 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Terespol

OD DNIA 01.07.2022 r. ZMIANA ZASAD SEGREGACJI ODPADÓW

 

HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Terespol w II półroczu 2022 roku

HARMONOGRAM  PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWYCH

EKO-BUG Spółka z o.o. informuje o planowanym na miesiące czerwiec - lipiec 2022 r., okresowym płukaniu sieci wodociągowej. Celem płukania jest poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie gminy poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji. Jednocześnie informujemy, że w rejonie prowadzonego płukania, w terminach podanych w harmonogramie może wystąpić przejściowy spadek ciśnienia oraz pogorszenie jakości wody. Prace prowadzone będą w terminach podanych w załączonej tabeli. Pogorszenia jakościowe mogą utrzymywać się jeszcze w następnym dniu po płukaniu. Zabrudzenia pochodzące z odłożonych w rurociągach osadów żelaza i manganu objawiające się żółtawo-brązowym zabarwieniem mogą powodować powstawanie plam na białym praniu, dlatego w terminie płukania zaleca się, aby sprawdzić barwę wody przed przystąpieniem do prania. Do pozostałych celów higieniczno-sanitarnych woda może być używana bez ograniczeń. Zaleca się wcześniejsze zaopatrzenie w niezbędne ilości wody. Całkowite oczyszczenie wody można przyspieszyć odkręcając krany w mieszkaniu. Spadek ciśnienia w punktach poboru wody w mieszkaniach, który może wystąpić po płukaniu może być spowodowany zanieczyszczeniem filtrów siatkowych w jakie zaopatrzone jest większość kranów i urządzeń AGD (pralki, zmywarki, podgrzewacze wody itp.). Oczyszczenie filtrów powinno zapewnić przywrócenie wcześniejszego ciśnienia wody w punktach poboru. Podane terminy płukań ze względów pogodowych.

Więcej…

Bieżąca ocena jakości wody 04.2022

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zdrowych, pogodnych świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.

WYMIANA WODOMIERZY W MIEJSCOWOŚCI BOHUKAŁY

INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 11 lutego 2022r. (piątek) w godzinach 7:30-15:30 w miejscowości Bohukały  pracownicy Spółki Eko-Bug będą wymieniać wodomierze główne.

Prosimy o przygotowanie miejsc, w których znajdują się wodomierze. Telefon do kontaktu: 693 831 713

INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 9 lutego 2022r. (środa) w godzinach 7:30-15:30 w miejscowości Łęgi pracownicy Spółki Eko-Bug będą wymieniać wodomierze główne.
Prosimy o przygotowanie miejsc, w których znajdują się wodomierze. Telefon do kontaktu : 693 831 713

 

HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Terespol w I półroczu 2022 roku

https://ekobug.pl/images//harm_od_smieci_gm_terespol22.jpg

Wersja do wydruku

INFORMACJA GM.ZALESIE

EKO-BUG Sp. z. o. o informuje, iż od dnia 31.10.2021 r. w związku z zakończeniem obowiązywania umowy na konserwację infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Zalesie, zaprzestaje obsługę i administrowanie sieci wodnej i kanalizacyjnej, przepompowni, ujęcia wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zalesie.
Dziękujemy za długoletnią współpracę i przepraszamy za utrudnienia związane z tą sytuacją.

Wynajem autobusów

 

Tutaj znajdziesz informacje o wynajęciu i rozkładach jazdy autobusów

Czytaj więcej

Woda i ścieki

 

Tu znajdziesz informacje o dostarczaniu i jakości wody, wywozie nieczystości oraz taryfach i opłatach

Czytaj więcej

Sprzątanie i odpady

 

Tutaj znajdziesz informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, tj. opłatach, odbiorach, segregowaniu itp.

Czytaj więcej

Usługi budowlane

 

Tu znajdziesz informacje o usługach budowlanych

Czytaj więcej

Zapraszamy do śledzenia aktualności Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Naszej Gminie. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Więcej o: Aktualności

demo270

Misją Zakładu jest utrzymywanie i dobre zarządzanie mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Terespol poprzez prowadzenie działalności usługowej na rzecz Gminy. Wszystkich tych, którzy chcieliby bliżej poznać specyfikę i zakres naszej działalności zapraszamy do śledzenia zawartości tego działu.

Więcej o: Działalność

EKO-BUG Spółka z o.o.

Kobylany, ul. Słoneczna 7

21-540 Małaszewicze

tel.: (83) 375 15 39

fax.: (83) 375 15 35

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Łomazy
O/Terespol nr:

87 8037 1021 6801 1598 3000 0010
NIP: 537-19-65-148
REGON: 030222473
KRS: 0000009461
pogotowie wod-kan: 605 431 429
godz. otwarcia biura: pn.-pt. 7.30 - 15.30

Więcej o: Obsługa klientów

demo270

Witamy w dziale ofertowym naszego Zakładu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zakresem oferowanych przez nas usług, które podzielone zostały na usługi dedykowane przedsiębiorstwom i odbiorcom prywatnym. Zapraszamy do współpracy!

Więcej o: Oferta

  • Odśnieżanie ulic.
  • Wykonywanie przyłączy.
  • Sprzedaż: piasku i żwiru, pojemników na odpady.
  • Wynajem: sprzętu rolniczego i budowlanego.
  • Wynajem autobusu (45 miejsc).

Więcej o: Dla podmiotów gospodarczych

  • Odśnieżanie ulic.
  • Wykonywanie przyłączy.
  • Sprzedaż: piasku i żwiru, pojemników na odpady.
  • Wynajem: sprzętu rolniczego i budowlanego.
  • Wynajem autobusu (45 miejsc).

Więcej o: Dla klientów indywidualnych

EKO_BUG

Całe grono pracowników Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Naszej Gminie pracuje na dobry wizerunek naszej firmy. Kładziemy również nacisk na to, aby całość symboliki stosowanej przez nasze przedsiębiorstwo była estetyczna i spójna. W niniejszym dziale znajdziecie Państwo elementy identyfikacji wizualnej naszego Zakładu.

Więcej o: Identyfikacja wizualna

Zapraszamy do działu poświęconego gospodarce wodnej i ściekowej. Poznaj pełen zakres naszych działań związanych z wodą i ściekami. Przekonaj się, że jesteśmy firmą służącą swoim mieszkańcom nie tylko świadcząc usługi komunalne.

Więcej o: Woda i ścieki

Wodociągi

Obecnie wodociąg komunalny ma 102 km długości, a łączna długość przyłączy wynosi 44 km.
Wodę do sieci dostarcza gminne ujęcie wody w Koroszczynie o wydajności 4 800 m3 na dobę. Dwa odwierty czerpią z głębokości 340 m wodę o znakomitych parametrach jakościowych (jest to woda jurajska, a więc o wieku ponad 50 mln lat). Z ujęcia zaopatrywany jest w wodę także kilka wsi w sąsiednich gminach Zalesie i Kodeń.

Więcej o: Dostarczanie wody

Od 1 lipca 2013 r. w całym kraju, obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W niniejszym dziale znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje związane z tematyką gospodarowania odpadami, w szczególności o opłatach, odbiorach, segregacji.

Więcej o: Sprzątanie i odpady

Procedura uzyskania zezwolenia

na przyłącze wody i kanalizacji

1. W celu uzyskania warunków a na wykonanie przyłącza wody / kanalizacji należy dokonać następujących czynności:
2. Wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych zasilania w wodę / odprowadzania ścieków do EKO-BUG Sp. z o.o w Kobylanach ul Słoneczna 7.
Do wniosku należy załączyć:
1. Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500,
2. Akt własności działki (akt notarialny lub aktualny wypis z rejestru gruntów).
3. Zgodę właścicieli sąsiednich działek na wejście w ich teren (w wykonania prowadzenia przyłączy przez sąsiednie działki),
4. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (sąsiednie działki) na cele budowlane w przypadku takiej potrzeby.
5. Po zapoznaniu się z dokumentacją EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach wydaje warunki techniczne zasilania w wodę/odprowadzania ścieków,
6. Zainteresowany na tej podstawie zleca wykonanie projektu technicznego uprawnionemu projektantowi wod – kan,.
7. Projekt ten po uzgodnieniu w ZUDP w Białej Podlaskiej musi zostać zaopiniowany przez EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach.
8. Wydane uzgodnienie jest podstawą do rozpoczęcia prac podłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej / kanalizacyjnej ściśle wg uzgodnionego projektu.
9. Przyłącz wodociągowy / kanalizacyjny powinien być wykonany przez osobę lub firmę do tego upoważnioną.
10.Przed rozpoczęciem wykonania przyłącza, wykonawca zgłasza termin
jego wykonania do EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach.
11.Wcinka do rurociągu musi być wykonana pod nadzorem EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach.
12.Wykonane przyłącza należy zgłosić do odbioru technicznego w trakcie wykonawstwa, na otwartym wykopie.
13.Wykop należy zasypać po dokonaniu odbioru technicznego i naniesieniu dokładnej inwentaryzacji powykonawczej. Teren zewnętrzny posesji należy przywrócić do stanu pierwotnego.
14.Na trasie przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego należy pozostawić niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu szerokości 2,0 m.
15.Naprawy ewentualnych szkód, wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywania robót instalacyjnych dokona na własny koszt właściciel nieruchomości, do której doprowadzane są przyłącza.
Warunki są ważne 2 lata od daty wydania.

Więcej o: Usługi budowlane

O Zakładzie Usług Komunalnych

Biuro Obsługi Klientów

Przetargi i ogłoszenia

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo Spółdzielni Socjalnej FADO

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji