Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylany, gm. Terespol, który objął wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości działek położonych na terenie „Centrum Gminy Kobylany” - Etap IV, V i VI.

Zakres rzeczowy etapu IV objął wykonanie grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej PVC o średnicy 200 mm i długości 715,26 mb oraz 27 szt. przyłączy kanalizacyjnych PVC o śred. 160 mm i długości 74,24 mb.

Zakres rzeczowy etapu V objął wykonanie grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej PVC o średnicy 200 mm i długości 351,31 mb, sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o śred. 110 mm i długości 4,1 mb oraz 8 szt. przyłączy kanalizacyjnych PVC o śred. 160 mm i długości 80,81 mb.

Zakres rzeczowy etapu VI objął wykonanie grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej PVC o średnicy 200 mm i długości 712,23 mb oraz 55 szt. przyłączy kanalizacyjnych PVC o śred. 160 mm i długości 338,61 mb.

Dodatkowo spółka w ramach środków własnych wybudowała również sieć wodociągową z przyłączami do granic nieruchomości działek dla IV, V i VI etapu budowy na terenie „Centrum Gminy Kobylany”

Etap VI objął wykonanie sieci wodociągowej PE o średnicy 110 mm uzbrojonej w hydranty naziemne poż i długości 426,81 mb oraz sieci o średnicy 90 mm i długości 118,17 mb, przyłączy wodociągowych w ilości 27 sztuk o łącznej długości 183,36 mb.

Etap V objął wykonanie sieci wodociągowej PE o średnicy 110 mm uzbrojonej w hydranty naziemne poż i długości 266,90 mb, przyłączy wodociągowych w ilości 6 sztuk o łącznej długości 29,08 mb.

Etap iV objął wykonanie sieci wodociągowej PE o średnicy 110 mm uzbrojonej w hydranty naziemne poż i długości 810,80 mb oraz sieci o średnicy 90 mm i długości 20,32 mb, przyłączy wodociągowych w ilości 32 sztuk o łącznej długości 210,52 mb.