NAZWA LINII KOMUNIKACYJNEJ

NEPLE – LECHUTY MAŁE – KUKURYKI – KUZAWKA

 

 

 

 

Oznaczenie linii komunikacyjnej (zwykła, przyśpieszona, pospieszna, ekspresowa)*)    U

 

 

 

 

 

NUMER LINII KOMUNIKACYJNEJ

13

LP

Nazwa miejscowości

wg rejestru terytorialnego

Numer przystanku

Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego

Odległości między przystankami

Czas przejazdu między przystankami

Czas postoju na dworcach

[h]

Średnia prędkość techniczna między przystankami

[km/h]

Kursy

1. Numer kursu / 2. Dni tygodnia / 3. Charakter przewozu

Odległości między przystankami

[km]

Odległości narastająca dla całej linii

[km]

Czas przejazdu między przystankami

[h]

Czas przejazdu narastająco dla całej linii

[h]

2. S

3. U

1)1

1)2

1)3

1

Lechuty Małe

Brak

Przystanek we wsi Lechuty Małe

0,0

0,0

0:00

0:00

0:00

0,0

8:01 ↓

14:31↑

15:31↑

2

Kukuryki

1

Przystanek we wsi Kukuryki

3,2

3,2

0:05

0:05

0:00

32,0

8:06 ↓

14:26↑

15:26↑

3

Samowicze

6

Przystanek we wsi Samowicze

1,0

4,2

0:02

0:07

0:00

33,0

8:08 ↓

14:24↑

15:24↑

4a

Kuzawka

698/58

Kuzawka

0,8↑

-

-

0:03↑

-

-

-

14:22↑

15:22↑

5

Kuzawka

2

Przystanek we wsi Kuzawka

3,5

7,7

0:06

0:13

0:00

35,0

8:14 ↓

14:19↑

15:19↑

4b

Kuzawka

698/57

Kuzawka

0,8

8,5

0:03

0:16

0:00

38,0

8:17 ↓

-

-

6

Kolonia Neple

698/55

698/56

Kolonia Neple

1,1

9,6

0:02

0:18

0:00

33,0

8:19 ↓

14:13↑

15:13↑

7

Neple

Brak

Sklep GS ul. Parkowa 

2,1

11,7

0:03

0:21

0:00

42,0

8:22 ↓

14:10↑

15:10↑

                           

Legenda:

1)1,1)2,1)3 – numery kursów

S – kursuje w dni nauki szkolnej

U – przewóz o charakterze użyteczności publicznej;                                                                                               

*) – niepotrzebnie skreślić