NAZWA LINII KOMUNIKACYJNEJ

NEPLE – KOBYLANY 

 

 

 

 

Oznaczenie linii komunikacyjnej (zwykła, przyśpieszona, pospieszna, ekspresowa)*)    U

 

 

 

 

 

NUMER LINII KOMUNIKACYJNEJ

 

 

 

 

3

LP

Nazwa miejscowości

wg rejestru terytorialnego

Numer przystanku

Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego

Odległości między przystankami

Czas przejazdu między przystankami

Czas postoju na dworcach

[h]

Średnia prędkość techniczna między przystankami

[km/h]

Kursy

1. Numer kursu / 2. Dni tygodnia / 3. Charakter przewozu

Odległości między przystankami

[km]

Odległości narastająca dla całej linii

[km]

Czas przejazdu między przystankami

[h]

Czas przejazdu narastająco dla całej linii

[h]

2)S

3)U

1)1

1)2

1)3

1)4

1

Neple

brak

Sklep GS 

ul. Parkowa

5,5↑

14,3↑

0:12↑

0:30↑

0:00↑

30,0↑

-

-

-

15:10↑

2

Lechuty Małe

698/61

698/62

Lechuty Małe

0,0

0,0

0:00

0:00

0:00

0,0

7:14↓

8:27↓

14:20↑

14:58↑

3

Lechuty Duże

Brak

brak

2,0

2,0

0:04

0:04

0:00

30,0

7:18↓

8:31↓

14:16↑

14:54↑

4a

Łobaczew Duży

698/63

Łobaczew – skrz. Łobaczew Mały

↑0,6

-

0:02↑

-

0:00

28,0

-

-

14:12↑

14:50↑

5

Łobaczew Mały

3

Przystanek we wsi Łobaczew Mały

1,4

3,4

0:04

0:08

0:00

30,0

7:22↓

8:35↓

14:10↑

14:48↑

4b

Łobaczew Duży

698/64

Łobaczew – skrz. Łobaczew Mały

0,6

4,0

0:02

0:10

0:00

28,0

7:24↓

8:37↓

-

-

6

Terespol

698/66

Terespol Męczenników Unickich

0,9

4,9

0:02

0:12

0:00

22,0

7:26↓

8:39↓

14:08↑

14:46↑

7

Terespol

372

Ul. Wojska Polskiego

0,7

5,6

0:02

0:14

0:00

20,0

7:28↓

8:41↓

14:06↑

14:44↑

8

Kobylany

brak

Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kobylanach

3,2

8,8

0:04

0:18

0:00

40,0

7:32↓

8:45↓

14:02↑

14:40↑

Legenda:

1)1,1)2,1)3 – numery kursów

S – kursuje w dni nauki szkolnej;

U – przewóz o charakterze użyteczności publicznej;

*) – niepotrzebnie skreślić