Spółka Eko-Bug informuje, że od dnia 26.07.2020 r. nastąpi zmiana ceny wody i ścieków na terenie gminy Zalesie.

  • Cena za dostawę wody z wodociągu gminnego gm. Zalesie *-(26.07.2020-25.07.2021 r.):
lP. Grupa odbiorców

Stawka

netto
Stawka brutto
1. Wszyscy odbiorcy - dostawa wody-cena w zł/m3 2,55 2,75
2. Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc 1,50 1,62
  • Cena za odprowadzanie ścieków - gm. Zalesie * - (od 26.07.2020 do 25.07.2021 r.):

lP. Grupa odbiorców

Stawka

netto
Stawka brutto
1. Wszyscy odbiorcy - dostawa wody-cena w zł/m3 4,79 5,17
2. Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł/za odbiorcę /miesiąc 1,50 1,62

*Na podstawie zatwierdzonej dnia 27.06.2018 r. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zalesie