Od 1 lutego 2019r. w gminie Terespol obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkanych (Uchwała Rady Gminy Terespol z dnia 21 grudnia 2018 r.):

- za odpady zbierane w sposób selektywny – 9 zł od osoby za miesiąc ;

- za odpady zbierane nieselektywnie – 22 zł od osoby za miesiąc.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.). Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 4 zł miesięcznie na każdego członka rodziny wielodzietnej.

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Za I kwartał – do dnia 15 marca

Za II kwartał – do dnia 15 czerwca

Za III kwartał – do dnia 15 września

Za IV kwartał – do dnia 15 grudnia

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania: w kasie Urzędu Gminy Terespol  21-540 Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 lub  na konto: PKO BP SA 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228  tytułem „Opłata śmieciowa” lub u SOŁTYSA . 

Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności zmiany deklaracji za gospodarowanie odpadami.