TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ ORAZ ZBIOROWE

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY TERESPOL

 


 

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ ORAZ ZBIOROWE

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZALESIE

NA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU

  • Wszyscy odbiorcy: 
    • Dostawa wody: cena za 1m3 wody: 2,40zł (netto), cena z podatkiem VAT(8%):2,59zł
    • Odprowadzanie i dowożenie ścieków: cena za 1m3 wody: 4,63zł (netto), cena z podatkiem VAT(8%):5,00zł